Oficiálny partner

O spoločnosti Hörmann

Na trhu konštrukčných prvkov sa dnes brány, dvere, zárubne a pohony spájajú s menom Hörmann; pretože v tejto oblasti je skupina Hörmann popredným predajcom v Európe. To bolo dosiahnuté niekoľko desaťročí trvajúcim, neustálym rastom rodinného podniku pod značkou inovácie, záruky kvality a blízkosti k zákazníkom. Skupina Hörmann je dnes riadená v tretej a štvrtej generácii vnukom a pravnukom zakladateľa firmy Augusta Hörmanna. Osobne ručiacimi spoločníkmi sú Thomas J. Hörmann, Martin J. Hörmann, ako aj Christoph Hörmann.


Hörmann Slovenská republika s.r.o.

Spoločnosť Hörmann Slovenská republika s.r.o. bola založená v roku 2004 so sídlom v Bratislave.
Nový centrálny sklad o rozlohe 3336 m2 a 685 m2 veľká administratívna budova budú umiestnené v Logistickom parku, Senec. Súčasťou bude i nový prestížny showroom na prezentáciu predávaných produktov.
Slovenská pobočka sa od svojho vzniku postupne rozrastá a aktuálne zamestnáva do 20 zamestnancov.
Sieť cca 85 autorizovaných predajcov zabezpečuje predaj produktov zn. Hörmann koncovému zákazníkovi s pôsobnosťou na celom území Slovenska a zabezpečuje tak vždy čo najkratšiu vzdialenosť medzi zákazníkom a značkou Hörmann.


Inovatívne výrobky

Inovatívne výrobky

Základný kameň pre súčasný podnik bol založený v 50-tych rokoch minulého storočia s priemyselnou výrobou novej garážovej výklopnej brány, brány Berry. Priestorovo úsporné, kolmo sa otvárajúce sekcionálne brány pre garáže, ako aj priemyselné a remeselnícke stavby začali v 60-tych rokoch vývoj zameraný na budúcnosť. Paleta produktov bola odvtedy rozšírená. V súčasnosti zahŕňa popri známych klasikách aj rolovacie, skladacie, protipožiarne a rýchlobežné brány, pohony brán a ovládania, ako aj systémy nakladacej techniky, protipožiarne a dymotesné uzávery, domové a vnútorné dvere, striešky a zárubne.


Medzinárodný rast

Medzinárodný rast

Skupina Hörmann je v Európe vedúcim predajcom dverí a brán. Viac ako 15 miliónov brán bolo vyrobených a dodaných po celom svete od založenia firmy v roku 1935. V 26 špecializovaných závodoch v Európe, Severnej Amerike a Ázii vyvíja a vyrába viac ako 6 000 zamestnancov veľmi kvalitné brány, dvere, zárubne a pohony na použitie v súkromne a priemyselne využívaných nehnuteľnostiach. Hlavným sídlom celosvetovo pôsobiacej skupiny Hörmann je malé vestfálske mesto Steinhagen v Nemecku. Podnik, ktorý je stále vedený rodinou, dosiahol naposledy ročný obrat viac ako 1 miliardu Eur. Viac ako 80 vlastných predajných miest vo vyše 30 krajinách, ako aj stovky zmluvných predajcov v približne 35 ďalších štátoch sa starajú o dostupnosť pre zákazníkov Hörmann po celom svete.


Sociálna a kultúrna angažovanosť

Sociálna a kultúrna angažovanosť

Z dôvodov sociálnej angažovanosti spoločnosť Hörmann tradične podporuje projekty všeobecne prospešných organizácií a zariadení, ktoré sa zaoberajú situáciou postihnutých alebo chronicky chorých ľudí.
Informácie, o doterajších a aktuálnych projektoch, ktoré podporovala spoločnosť Hörmann, nájdete v nemeckom a anglickom jazyku na adrese www.AmHerzen.de.